AVG wat betekent dit voor jou als medewerker?

AVG wat betekent dit voor jou als medewerker?
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat jij als medewerker bepaalde rechten hebt is niet nieuw. Eerder was er de Wet bescherming persoonsgegeven (WBP). Onder de AVG zijn er twee nieuwe rechten aan de privacywetgeving toegevoegd. In dit artikel bieden we jou meer inzicht in je rechten en helpen we je zo om je privacy te beschermen. Nu bijna alles digitaal gaat is dit belangrijker dan ooit.

Het belang van de AVG
De Ontwikkeling: de Europese privacyrichtlijn uit 1995 was verouderd. Zo heeft het internet de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt en dat kwam niet terug in de oude richtlijnen. Dit maakte het  nodig om de Europese privacywetgeving te herzien. Het resultaat is de AVG.

Data: er is een ongelooflijke hoeveelheid online data ontstaan waarbij het voor een groot gedeelte ook om persoonsgegevens gaat.

Regie: één van de doelen van de AVG is om betrokkenen meer regie te geven over hun eigen persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken van betrokkenen moeten daarom straks kunnen laten zien dat zij voldoen aan de nieuwe bepalingen uit de AVG

Persoonsgegevens
Dit zijn allerlei soorten gegevens waarmee bedrijven mensen kunnen identificeren. Het moet te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals; een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (IP-adres) of van of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de persoon.

Jouw reguliere en bijzondere persoonsgegevens
Je hebt reguliere en bijzondere persoonsgegevens. De regels verschillen bij deze twee. Zo mogen bedrijven jouw bijzondere persoonsgegevens niet verwerken, uitzonderingen daargelaten.

Reguliere persoonsgegevens

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Leeftijd
 • Het cv

Bijzondere persoonsgegevens

 • Ras of etnische afkomst
 • Politieke opvattingen
 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • Lidmaatschap van een vakbond
 • Genetische gegevens (DNA)
 • Biometrische gegevens (vingerafdrukken of gezichtsafbeeldingen)
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens van betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele geaardheid

Verschillen AVG en WBP

 • Recht op inzage: dat is het recht van jou als medewerker om de persoonsgegevens die de werkgever van je verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om de persoonsgegevens die je werkgever verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering:  ook wel het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht op informatie: bedrijven moeten jou als medewerker informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit kan onder meer door een privacyverklaring die vaak is opgenomen in het personeelshandboek.
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen (nieuw).
 • Het recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden (nieuw).

Recht op dataportabiliteit en recht op vergetelheid
Dataportabiliteit ook wel het inzagerecht 2.0 genoemd houd in dat jij het recht hebt om jouw persoonsgegevens te ontvangen die bedrijven van jou hebben. Hierdoor kan jij jouw gegevens makkelijk doorgeven aan een andere bedrijven of laten overdragen aan andere bedrijven. Het recht op vergetelheid biedt je de mogelijkheid om informatie over jou te laten verwijderen. Tegenwoordig is via Google veel informatie over mensen te vinden, soms zonder dat zij hiermee akkoord zijn gegaan. Denk hierbij aan een journalist die een artikel schrijft over een rechtszaak met naam en toenaam en dit publiceert. De persoon die het betreft kan zich beroepen op het recht van vergetelheid, waardoor de kans groot is dat het artikel verwijderd moet worden.

Toestemming
Het is belangrijk dat je werkgever toestemming aan jou vraagt en dit moet worden vrijgegeven onder toezingen van één doel. Daarnaast moet het mogelijk zijn om je weer net zo makkelijk af te melden voor de toestemming als dat je hebt ingestemd.

Heb je vragen over hoe het zit met jou privacy met betrekking tot solliciteren? Onze consultants hebben je graag.

Auteur: Caroline Jacobs

Terug naar overzicht

Deel via:

Lees ook