Het kennismakingsgesprek

Verschillen kennismakingsgesprek- en sollicitatiegesprek
Het eerste gesprek is vaak een kennismakingsgesprek. Dit biedt jou de kans om kennis te maken met het bedrijf en de cultuur. In dit gesprek is de eerste indruk heel belangrijk en kijken ze vooral naar jou als persoon zoals je persoonlijkheid en je achtergrond. Dit gesprek kan op verschillende manieren plaats vinden. Eerder werd je vaak uitgenodigd om op het kantoor langs te komen, maar op dit moment wordt een telefoonselectie of videoselectie steeds vaker gebruikt. Bij banen waarbij mondelinge communicatie heel belangrijk is zoals call-centerpersoneel en receptionisten wordt vaak gebruik gemaakt van een telefoonselectie. Bij videoselectie is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de omgeving waarin je zit professioneel is. Het sollicitatiegesprek gaat dieper in op de functie en jouw kwaliteiten dan het kennismakingsgesprek. Het is van twee kanten een oriënterend gesprek. Jij probeert te weten te komen of je wilt werken bij het bedrijf en de werkgever let op of je geschikt bent voor de functie.

Voorbereiding sollicitatiegesprek

  • Check je gesprekspartner
  • Maak zoveel STARR-voorbeelden als je kunt
  • Bereid je eigen vragen voor
  • Kijk naar actuele social media platforms en de website van de werkgever
  • Kleed je naar functie waarover het gesprek gaat

Als je kijkt met wie je het sollicitatiegesprek hebt, leer de naam uit je hoofd en bestudeer zijn of haar LinkedIn- en Twitter-profiel. Hierdoor ben je goed op de hoogte en deze informatie kan je gebruiken voor de smalltalk aan het begin van het gesprek. Kijk dus goed hoe je het profiel van je gesprekspartner ter sprake kunt brengen en welk effect dat kan hebben.

In een sollicitatiegesprek wordt vaak de STARR-methode gebruikt als interviewtechniek. Deze methode is gebaseerd op de meest recente werkervaringen en zijn de beste voorspellers van het toekomstige gedrag. Het biedt jou de kans om kort en bondig je werkervaring en je toegevoegde waarde te vertellen. Je gesprekspartner richt zich vooral op jouw werkgedrag en de situatie, wat je onder ‘aanpak’ beschrijft. Daarnaast let hij of zij op hoe jij erover vertelt. Ben je enthousiast en vakkundig?

De STARR-methode staat voor:

Situatie:            de beschrijving van een (recente) werkervaring, wat was de situatie?
Taak:                  wat was jouw rol en hoe zag die eruit?
Aanpak:            wat heb je gedaan?
Resultaat:        wat was het resultaat van je actie?
Reflectie:          hoe kijk je erop terug?

Wanneer je goed voorbereid kan je goede eigen vragen bedenken. Hiermee kan jij hun het gevoel geven dat jij je een beeld probeert te vormen van de functie. Dit wordt gewaardeerd en je komt geïnteresseerd over. Daarnaast kan je zo beoordelen of deze functie echt is wat je wilt.

Het is belangrijk dat je een duidelijk beeld krijgt van het bedrijf en de functie. Hoe zou je werkdag eruit zien? Hoe zou de samenwerking zijn met collega’s? Door te vragen of je een kijkje mag nemen op de afdeling of een dag mag meedraaien kan je ervaren hoe het is om met ze te werken.

Terug naar overzicht

Deel via:

Lees ook