Krijg het gesprek aan de praat en bepaal je toekomst

Het beste komt nog
Het nieuwe jaar is begonnen en binnenkort zit je met je leidinggevende aan tafel om afspraken te maken over je kwaliteit van functioneren en je ontwikkelplannen voor 2019. Wat zijn jouw doelen voor dit nieuwe jaar?

In gesprek
Een planningsgesprek is gericht op jouw doelstellingen en wordt daarom ook wel doelstellingsgesprek genoemd. Tijdens dit gesprek staan de verwachtingen van jou en je leidinggevende centraal. Later in het jaar wordt een balans op gemaakt, door middel van het functioneringsgesprek. Waar nodig word je bijgestuurd of krijg je handvatten aangeboden om je doelen te bereiken. Aan het einde van het jaar word je tijdens het beoordelingsgesprek beoordeeld op jouw behaalde resultaten en inzet.

Take the lead
Wees aan zet en neem de touwtjes in handen als het gaat om jouw ontwikkeling. In dit artikel bieden we jou handvatten om in control te zijn. Dit jaar wordt jouw jaar, maak afspraken die aansluiten bij jouw ambities en vakkundigheid.

Jij, maar dan anders
Om goede doelen te kunnen stellen is het belangrijk dat je inzicht hebt in jezelf. Om dit in kaart te brengen is het belangrijk dat je focust op je sterke punten, kwaliteiten en ambities. Je kan nadenken over de antwoorden op vragen als:

  • Wat doe ik het liefst in mijn werk?
  • Wat is mijn toegevoegde bijdrage voor het bedrijf en collega’s?
  • Hoeveel van mijn potentie wordt nu benut? Stel, je antwoord is 70 procent. Stel jezelf dan de vraag: 1. Wat zit er in die 70 procent? 2. Waaraan zou je merken dat je op 90 procent zit? Wat is er dan anders? 3. Wat heb je nodig om dit te behalen?
  • Waar wil ik mij in het komende jaar gaan ontwikkelen?
  • Wat wil ik over een jaar kennen, weten en kunnen wat ik op dit moment niet weet en kan?
  • Wat wil ik bereikt hebben?
  • Waar zie ik mijzelf over 5 jaar?
  • Kan ik het werk goed combineren met mijn privésituatie?
  • Wat vind je van de samenwerking tussen jou, je collega’s en leidinggevende?

Wat je wordt bepaal jezelf
Wanneer je de antwoorden weet tijdens het gesprek op bovenstaande vragen heeft je leidinggevende inzicht in jouw kwaliteiten en ambities. Door je doelen in kaart te brengen en hardop uit te spreken vergroot je de kans om het ook daadwerkelijk te bereiken. Samen kunnen jullie werken aan het behalen van jouw doelen. Een goede voorbereiding wordt gewaardeerd en je laat zien dat je gemotiveerd bent en initiatief durft te nemen.

Wil jij dit jaar switchen van baan? Onze consultants helpen jou graag bij het vinden van een uitdaging die bij jou past en bijdraagt aan het realiseren van jouw doelen.

Auteur: Caroline Jacobs

Terug naar overzicht

Deel via:

Lees ook